Forbehold, rådgivning og generelle vilkår

Forbehold
Hjemmesiden gennemgås løbende for at sikre, at alle informationer,
funktioner og selvbetjeningsværktøjer på hjemmesiden er opdaterede,
korrekte og præcise. Det er dog ingen garanti for, at der ikke kan være
regnefejl, taste- og trykfejl, mangler, undladelser eller på anden måde
være sket ændringer, som gør, at informationerne på hjemmesiden er
fejlagtige, forældede eller misvisende. Derfor fraskrives der ethvert ansvar
for sådanne fejl og mangler og for eventuelle tab forbundet med brug af
de generelle informationer på hjemmesiden.
Der tages også forbehold for manuelle fejl, herunder regne-, taste- og
slåfejl ved svar via de elektroniske kanaler fx mails, kontaktformularer, den
digitale postkasse og tilbud.
Ved enhver tvist eller spørgsmål om fortolkningen af informationer,
materiale mv. på hjemmesiden kontakt os på : kontakt@fliselageret.dk


Nyhedsbreve
Vi anbefaler, at du søger professionel og individuel rådgivning, før du
træffer beslutning på baggrund af informationer i nyhedsbrevene. Det
skyldes, at nyhedsbrevene er en informationsservice af generel karakter
og ikke er tænkt som personlig rådgivning, tilbud eller økonomiske og
juridiske anbefalinger.
Selvom det tiltræbes, at informationerne i nyhedsbrevene er korrekte,
kan der forekomme tekstmæssige eller tekniske fejl. Vi gør opmærksom
på, at der ikke påtages noget ansvar for de tab, som sådanne fejl direkte
eller indirekte måtte føre til. Ethvert ansvar for fejlagtige
informationer,beregninger eller fejl på hjemmesider, udarbejdet af
tredjemand, som nyhedsbreve linker til, fraskrives også.

 

Principper for rådgivningen
Mundtlig og skriftlig rådgivning ydes ud fra den viden og det kendskab,
der er på rådgivningstidspunktet, herunder de generelle og på
rådgivningstidspunktet gældende branchestandarder, henstillinger,
aftalegrundlag, lovgivning og praksis. Med rådgivning menes mundtlige
og skriftlige anbefalinger og vejledninger.
Det tilstræbes, at rådgivningen er af høj faglig standard, og der er stort
fokus på at give dig et velafbalanceret og velinformeret grundlag for, at
du kan træffe den for dig rigtige beslutning.
Fliselagerets rådgivere har stor faglig viden og modtager løbende ny
viden indenfor flise universet. De ansatte har ingen særlig eller personlig
interesse i at få et bestemt resultat ud af rådgivningen, fx i form af
mersalg. Rådgivningen tilgodeser derfor kun dine interesser, og du
beslutter suverænt selv, hvilke til- eller fravalg du gør brug af i din Ordre.
Det betyder blandt andet også, at efterfølgende krav på de økonomiske
tab, eller følger dit eget aktive til- eller fravalg har medført, bliver afvist..
Du bør aldrig lade generelle oplysninger, som du finder her på
hjemmesiden, i medier, pressen, eller i beregningssystemer på
internettet mv. stå alene uden personlig og individuelle rådgivning fra
www.fliselageret.dk , før du beslutter dig for valg af dine produkter


Generelle vilkår ved brug af
hjemmesiden
Der gennemgås løbende, at hjemmesiden er fri af virus eller andre for dit
it-udstyr skadelige programmer, men adgang og anvendelse af
hjemmesiden sker uden ethvert ansvar.
Links til tredjepart på hjemmesiden er tiltænkt som servicetilbud. Der
indestås ikke for og fraskrives i øvrigt ethvert ansvar for fejlagtige
oplysninger i regnesystemer, tjenesteydelser eller oplysninger i materiale
produceret eller gjort tilgængelig på sådanne linkede sites, og som ejes
og administreres af tredjepart.

 

På hjemmesiden finder du billeder, logoer, tekster mv. som ikke må
gengives, distribueres eller offentliggøres uden samtykke.
Der forbeholdes ret til og uden ansvar med øjeblikkelig virkning at lukke
hele eller enkelte sider på hjemmesiden.
www.Fliselageret.dk er ejet og drevet af Nettogulve Aps som har den
online drift af www.fliselageret.dk .


Adresse og kontakt:
falstersgade 12, 6400 sønderborg, Danmark,
CVR-nr. 44 52 32 72 , telefon 29299750
Email : kontakt@fliselageret.dk

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.